Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:54
-00:36:25
+00:37:13
5352 1747
K30 : 713
204 / 232
-00:26:22
+00:31:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii