Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:24
-00:32:22
+00:32:52
345 82
K20 : 12
10 / 15
-00:20:37
+00:23:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii