Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:32
-00:42:47
+00:30:51
4298 1164
K20 : 296
83 / 131
-00:19:11
+00:20:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii