Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:23
-00:33:56
+00:39:42
5615 1910
K30 : 770
262 / 273
-00:12:15
+00:35:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii