Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:00
-00:47:15
+00:31:07
4116 3564
168 / 260
-00:36:26
+00:26:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii