Anna Wysocka

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:53:22
-00:49:57
+00:23:41
2302 388
K40 : 106
286 181
85 / 238
-00:28:17
+00:16:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii