Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:07
-00:35:12
+00:38:26
5504 1846
K30 : 750
257 / 273
-00:13:31
+00:34:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii