Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:29
-00:39:50
+00:33:48
4875 1472
K30 : 595
216 / 250
-00:19:02
+00:33:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii