Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:00
-00:34:15
+00:44:07
6020 4732
250 / 260
-00:15:06
+00:35:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii