Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:20
-00:41:59
+00:31:39
4456 1245
K20 : 316
136 / 179
-00:21:17
+00:29:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii