Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:47
-00:31:32
+00:42:06
5785 2029
K30 : 813
179 / 191
-00:17:47
+00:36:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii