Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:52
-00:38:27
+00:35:11
5056 1574
K20 : 386
143 / 179
-00:17:45
+00:33:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii