Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:27
-00:38:48
+00:39:34
5559 1061
228 / 260
-00:27:59
+00:34:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii