Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:54
-00:39:25
+00:34:13
4931 1504
K30 : 609
229 / 273
-00:17:44
+00:30:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii