Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:05
-00:41:14
+00:32:24
4587 1325
K30 : 529
185 / 255
-00:30:25
+00:26:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii