Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:14
-00:34:05
+00:39:33
5590 1893
K30 : 764
227 / 255
-00:23:16
+00:34:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii