Olga Fura

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:59
-00:40:20
+00:33:18
4776 1422
K40 : 414
712 415
180 / 238
-00:18:40
+00:25:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii