Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:06
-56:44:59
+00:20:57
305 88
K30 : 50
8 / 35
-56:44:59
+00:20:01
00:59:38
-00:43:41
+00:29:57
4077 1063
K30 : 432
180 / 250
-00:22:53
+00:29:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii