Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:30
-00:44:45
+00:33:37
4627 712
175 / 256
-00:44:45
+00:25:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii