Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:26
-00:28:23
+00:37:30
8788 2152
448 / 498
-00:21:52
+00:34:13
01:11:30
-00:35:04
+00:41:53
7837 1823
327 / 360
-00:17:43
+00:37:52
01:13:11
-00:35:34
+00:44:25
6484 1404
235 / 251
-00:31:11
+00:42:17
01:10:37
-00:37:38
+00:40:44
5686 1124
214 / 250
-00:21:46
+00:40:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii