Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:20
-00:36:59
+00:36:39
5282 3574
M20 : 634
153 / 179
-00:16:17
+00:34:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii