Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:20
-00:42:59
+00:30:39
4249 1137
K30 : 461
177 / 259
-00:25:08
+00:25:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii