Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:18:05
-00:25:14
+00:48:24
6051 2195
K30 : 869
1057
241 / 244
-00:10:53
+00:45:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii