Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:01
-00:32:14
+00:46:08
6167 4790
252 / 260
-00:13:05
+00:37:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii