FILIP FOLTYN

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:52:15
-00:51:04
+00:22:34
2009 1697
M20 : 314
248 163
9 / 32
-00:33:49
+00:15:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii