Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:06:06
-00:37:13
+00:36:25
5246 1686
K20 : 409
834
107 / 131
-00:13:37
+00:26:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii