Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:09:19
-00:34:00
+00:39:38
5595 3700
M20 : 665
914
114 / 131
-00:10:24
+00:29:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii