Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:56
-00:38:19
+00:40:03
5611 4527
221 / 256
-00:38:19
+00:32:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii