Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:04:03
-00:39:16
+00:34:22
4959 1517
K30 : 618
758
204 / 259
-00:21:25
+00:29:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii