Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:40
-00:39:39
+00:33:59
4902 1487
K30 : 602
168 / 210
-00:25:10
+00:25:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii