Ewelina Grosz

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:49
-00:37:30
+00:36:08
5211 1667
K30 : 680
824 474
215 / 244
-00:23:09
+00:32:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii