Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:39
-00:47:06
+00:32:53
4810 650
180 / 251
-00:42:43
+00:30:45
00:58:48
-00:49:27
+00:28:55
3543 412
122 / 250
-00:33:35
+00:28:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii