Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:43
-01:02:32
+00:15:50
374 353
12 / 260
-00:43:23
+00:07:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii