Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:12:06
-56:32:59
+00:32:57
566 238
K40 : 69
412
22 / 31
-00:38:35
+00:22:50
00:54:04
-00:49:15
+00:24:23
2495 442
K40 : 123
314
94 / 238
-00:27:35
+00:16:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii