Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:43
-00:48:02
+00:31:57
4592 4013
139 / 197
-00:43:38
+00:25:15
00:57:27
-00:50:48
+00:27:34
3167 2825
122 / 256
-00:50:48
+00:19:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii