Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:17
-00:33:32
+00:32:21
7534 1520
267 / 339
-00:28:16
+00:22:35
01:03:42
-00:44:33
+00:33:49
4662 723
191 / 260
-00:25:24
+00:25:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii