Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:13
-00:35:06
+00:38:32
5515 1853
K30 : 753
189 / 212
-00:19:49
+00:34:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii