Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:47
-00:39:32
+00:34:06
4921 1498
K30 : 606
190 / 232
-00:29:29
+00:28:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii