Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:07
-00:38:12
+00:35:26
5109 1602
K30 : 657
215 / 259
-00:20:21
+00:30:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii