Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:40
-00:52:35
+00:25:47
2693 2434
27 / 86
-00:37:29
+00:15:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii