Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:03
-00:40:16
+00:33:22
4790 1431
K30 : 574
199 / 255
-00:29:27
+00:27:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii