Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:54
-00:41:25
+00:32:13
4556 1306
K20 : 333
90 / 131
-00:17:49
+00:22:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii