Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:27
-00:42:52
+00:30:46
4281 1154
K30 : 466
170 / 244
-00:28:31
+00:27:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii