Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:14
-00:39:05
+00:34:33
4980 1530
K30 : 625
206 / 259
-00:21:14
+00:29:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii