Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:08
-00:27:07
+00:51:15
6409 1510
249 / 256
-00:27:07
+00:43:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii