Karolina Pamięta

Karolina Pamięta
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:09:48
-00:33:31
+00:40:07
5647 1932
K20 : 472
1
165 / 179
-00:12:49
+00:38:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii