Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:36
-00:46:39
+00:31:43
4261 589
165 / 256
-00:46:39
+00:23:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii