Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:58
-00:40:21
+00:33:17
4770 1416
K30 : 566
7
195 / 255
-00:29:32
+00:27:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii