Łucja Sumińska

PSP nr 4 w Pułtusku / PSP nr 4 w Pułtusku
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:33:36
-00:11:01
+00:15:53
430 430
K16 : 23
5 4
4 / 6
-00:03:35
+00:03:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii