Marcelina Komorowska

PSP nr 4 w Pułtusku / PSP nr 4 w Pułtusku
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:33:35
-00:11:02
+00:15:52
428 428
K16 : 21
3 2
3 / 6
-00:03:36
+00:03:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii